38 ความเห็น

เส้นทางไปบ้านนักเรียน

ให้นักเรียนทำเส้นทางไปบ้านนักเรียนแต่ละคนผ่าน Google Map และส่งที่ห้อง Homeroom Online

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

38 comments on “เส้นทางไปบ้านนักเรียน

  1. https://maps.google.co.th/maps?saddr=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%AD.%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88+%E0%B8%88.%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&daddr=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%AD.%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88+%E0%B8%88.%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&hl=th&ie=UTF8&ll=15.047715,100.560865&spn=0.027892,0.045447&sll=14.96824,100.47323&sspn=0.223216,0.363579&geocode=FT6J5QAdFS7-BSnjoUopk-PhMDH_WosXPDECLQ%3BFXKu5QAdmbP-BSmN_eOGN-LhMDHgsQiwVPsEBA&oq=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&mra=ls&t=m&z=15https://maps.google.co.th/maps?saddr=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%AD.%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88+%E0%B8%88.%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&daddr=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%AD.%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88+%E0%B8%88.%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&hl=th&ie=UTF8&ll=15.047715,100.560865&spn=0.027892,0.045447&sll=14.96824,100.47323&sspn=0.223216,0.363579&geocode=FT6J5QAdFS7-BSnjoUopk-PhMDH_WosXPDECLQ%3BFXKu5QAdmbP-BSmN_eOGN-LhMDHgsQiwVPsEBA&oq=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&mra=ls&t=m&z=15

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: