36 ความเห็น

กรอกข้อมูลส่วนตัว ม.4/3 ปี2555

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง   

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : 
…………………
ภูมิลำเนา :
…………………………
โทรศัพท์ : 
………………………
e-mail : 
…………………………

โฆษณา

36 comments on “กรอกข้อมูลส่วนตัว ม.4/3 ปี2555

 1. ชื่อ-นามสกุล : นายสรัล แก้วม่วง
  วัน เดือน ปีเกิด : 29 พฤษภาคม 2539
  ภูมิลำเนา :67 ม.2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่
  โทรศัพท์ : 0823471870
  e-mail : gt.gt377@gmail.com

 2. ชื่อ-นามสกุล : นายวิศวะ พูลมี
  วันเดือนปี : 19 มิถุนายน พ.ศ.2539
  ภูมิลำเนา : 32 หมู่ที่ 5 ต. บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 085 – 9585043
  e-mail : witssawa_2011@hotmail.com

 3. ชื่อ-นามสกุล: นายรณกต มีมั่งคั่ง
  วันเดือนปี: 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540
  ภุมิลำเนา: 26 หมุ่ที1 ตำบลหินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์: 036-628429
  e-mail: meemang_191@gmail.com

 4. ชื่อ-นามสกุล : วุฒิพงษ์…ประเริมรัมย์
  วัน เดือน ปีเกิด :30/ม.ค/2540
  ภูมิลำเนา :34/3…หมู่2…ต.ดอนดึง…อ.บ้านหมี่…จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0822335920:
  e-mail : bankpoo8@gmail.com

 5. ชื่อ-นามสกุล :นายกิตติธร ร้อยแก้ว
  วัน เดือน ปีเกิด :18ธันวาคม2539
  ภูมิลำเนา :130/2หมู่8 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0892405298
  e-mail :kkvysid01@gmail.com

 6. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา ภาระพล
  วัน เดือน ปีเกิด :11 มิ.ย 39
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่ 11/2 ม.8 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0817562649
  e-mail : janmezza__555@hotmail.com

 7. ชื่อ-นามสกุล :นาย จิรพงศ์ สงวนใจ
  วัน เดือน ปีเกิด :24 ธ.ค 2539
  ภูมิลำเนา :26 หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0817599809
  e-mail : lovem457@gmail.com

 8. ชื่อ-นามสกุล : นาย อนุสรณ์ ทับทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2539
  ภูมิลำเนา :94หมู่4 ตำบล สายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ :0803076932
  e-mail : …dreamza72@hotmail.com

 9. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กาญจนา โคกลำพาน
  วัน เดือน ปีเกิด :9 มิถุนายน พ.ศ 2539
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 201 ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0886539810
  e-mail : nes_999_00@hotmail.com

 10. ชื่อ-นามสกุล : จิรายุ แก้วสาสุข
  วัน เดือน ปีเกิด :13 มิ.ย. 2538
  ภูมิลำเนา :บ้านเลขที่ 71 หมู่2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0904287470
  e-mail :cinima8560@gmail.com

 11. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กาญจนา ทั่งทองคำ
  วัน เดือน ปีเกิด : 16 สิงหาคม 2539
  ภูมิลำเนา ; 198 หมู่3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0808059080
  e-mail : love.cooc555@gmail.com

 12. ชื่อ-นามสกุล : น.ส รุ่งอรุณ ศรีนวล
  วัน เดือน ปีเกิด : 21 มีนาคม พ.ศ.2540
  ภูมิลำเนา : 94 หมู่ 10 ต. หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0806610512
  e-mail : school8516@gmail.com

 13. ชื่อ-นามสกุล : น.ส กาญจนา ประสมสู่
  วัน เดือน ปีเกิด : 13 เมษายน 2539
  ภูมิลำเนา : 49/1 ห.6 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0904310469
  e-mail : dewzaza@gmail.com

 14. ชื่อ-นามสกุล : น.ส รัชนีย์ กลิ่นคำหอม
  วัน เดือน ปีเกิด : 28 สิงหาคม 2539
  ภูมิลำเนา :37 ม.7 ต.เชียงงา อ.บ้านหมี
  โทรศัพท์ : 0853128947
  e-mail : rahchanee_bowby@hotmail.com

 15. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธมลวรรณ สามงามเหล็ก
  วัน เดือน ปีเกิด : 10 ก.พ. 40
  ภูมิลำเนา :70 หมู่ที่3 ตำบล บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0875348393
  e-mail : numtan_pim@hotmail.com

 16. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปูณฑริก วงษ์ช่วย
  วัน เดือน ปีเกิด : 17 ตุลาคม 2539
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 9 หมู่2 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0840776651
  e-mail : ja8550@gmail.com

 17. ชื่อ-นามสกุล :
  วัน เดือน ปีเกิด : 28 ส.ค 40
  ภูมิลำเนา :51 ม.6 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0889547658
  e-mail :

 18. ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ บุญครอบ
  วัน เดือน ปีเกิด : 21 ธ.ค 39
  ภูมิลำเนา :160 ม.8 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0841543301
  e-mail : ffk8098@hotmail.com

 19. ชื่อ-นามสกุล : นายพีรัชชัย ช่างพลอย
  วัน เดือน ปีเกิด : 28 ส.ค 40
  ภูมิลำเนา :51 ม.6 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0889547658
  e-mail : way9200@hotmail.com

 20. ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สิริวิมล โพธิลา
  วัน เดือน ปีเกิด : 9ตุลาคม2540
  ภูมิลำเนา :36/1ม.6ต.สนามแจงอ.บ้านหมี่จ.ลพบุรี15110
  โทรศัพท์ :0891370578
  e-mail : joy_kod99@hotmail.com

 21. ชื่อ-นามสกุล : น.ส สุกัญญา กระดุมเงิน
  วัน เดือน ปีเกิด :21มกราคม2540
  ภูมิลำเนา :207ม.2 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0838583006
  e-mail : nui.kadumngeh@gmail.com

 22. ชื่อ-นามสกุล :น.ส กานต์มณี ผอบเพ็ชร์
  วัน เดือน ปีเกิด26 ก.พ 40
  ภูมิลำเนา :66 ม 5 ต หินปัก อ บ้านหมี่ จ ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0892391414
  e-mail : kon8495@gmail.com

 23. ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ดารณี สิมมา
  วัน เดือน ปีเกิด : 17 มกราคม พ.ศ.2540
  ภูมิลำเนา :34 ม.2ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0800875265
  e-mail : bbow2539@hotmail.com

 24. ชื่อ-นามสกุล : น.ส สุรีรัตน์ ทองศรี
  วัน เดือน ปีเกิด :3กันยายน 2539
  ภูมิลำเนา :40หมู่3 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0838317548
  e-mail : ply_ply15110@hotmail.com

 25. ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จันทิรา ทองพันธุ์
  วัน เดือน ปีเกิด :6 เมษายน 2540
  ภูมิลำเนา :31/1 หมู่9 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0899854059
  e-mail : AOR1234567890@gmil.com

 26. ชื่อ-นามสกุล นายปฏิภาณ ทับศฤงฆรา
  วัน เดือน ปีเกิด : 8เมษายน 2540
  ภูมิลำเนา :111 หมู่ 6ต. ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0884441868
  e-mail topbanmi15@gmail.com

 27. ชื่อ-นามสกุล : นายอชิตพล ชุ่มมาตร
  วัน เดือน ปีเกิด :4 กรกฎาคม 2539
  ภูมิลำเนา :หมู่8 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 080-6640604
  e-mail : …………………………

 28. ชื่อ-นามสกุล : นายอชิตพล ชุ่มมาตร
  วัน เดือน ปีเกิด :4 กรกฎาคม 2539
  ภูมิลำเนา :หมู่8 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 080-6640604
  e-mail : bankza8540@gmail.com

 29. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กองแก้ว อภิชาติ
  วัน เดือน ปีเกิด 17พฤศจิกายน2539
  ภูมิลำเนา :61ม.2 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0841281181
  e-mail : kong895@hotmail.com

 30. ชื่อ-นามสกุล วรวุฒิ แก้วพันธุ์
  วัน เดือน ปีเกิด 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2539
  ภูมิลำเนา 39/1 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ 0893471831
  e-mail worwal9203@gmail.com

 31. ชื่อ-นามสกุล : สิทธิโชค ทับทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 5 มกราคม 2540
  ภูมิลำเนา :27/2 หมู่2 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0862088858
  e-mail : toon8876@hotmail.com

 32. ยอดชาย พงษ์วิจิตร
  วันที่8เดื่อนมีนาคนพ.ศ2540
  หมู่ 4 ต หนองเมือน อ บ้านหมี่ จ ลพบุรี
  0835535820
  bankza8540@gmail.com

 33. ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ชิณหงษ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 12 มีนาคม 2540
  ภูมิลำเนา :149 หมู่4 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0877519535
  e-mail : 8538539z@gmail.com

 34. ชื่อ-นามสกุล : นันทิยา สายทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 3พฤษภาคม2540
  ภูมิลำเนา :158ม.3ต.ดอนดึงอ.บ้านหมี่จ.ลพบุรี15110
  โทรศัพท์ : 0822318695
  e-mail : gmok191@gmail.com

 35. ชื่อ-นามสกุล : พรสุดารัตน์ กิ่งมณี
  วัน เดือน ปีเกิด :8 05 2539
  36 หมู่ 4 ต.หนองเมื่อง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0822496615
  e-mail : onejung_08@hotmail.com

 36. นางสาว ชลนิชา ชื่นชอบ
  18 ก.ค 39
  26 หมู่ 3 ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  089-0892623
  onejung_08@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: